• homepage

  Tisztelt Látogató!

  Szeretettel köszöntjük a Pápai Petőfi Sándor Gimnázium honlapján. Ismerkedjen meg gimnáziumunkkal!

  Bognár Anita

  intézményvezető

   

 • homepage2

  Tisztelt Látogató!

  Szeretettel köszöntjük a Pápai Petőfi Sándor Gimnázium honlapján. Ismerkedjen meg gimnáziumunkkal!

  Bognár Anita

  intézményvezető

   

 • homepage3

  Tisztelt Látogató!

  Szeretettel köszöntjük a Pápai Petőfi Sándor Gimnázium honlapján. Ismerkedjen meg gimnáziumunkkal!

  Bognár Anita

  intézményvezető

   

                                                                

MEGEMLÉKEZÉS AZ ARADI VÉRTANÚKRÓL

Iskolánkban rádós műsor keretében emlékeztünk meg az aradi vértanúkról a 10.c osztály közreműködésével. A műsort az iskola tanulói az osztálytermbekben hallgatták.
Az aulában Szalai Dóra tanárnő október 6-i összeállítása tekinthető meg.

részletek: https://tehetseg.hu/palyazat/x-ifjusagi-bolyai-palyazat

részletek: http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=news_46_2197

 

JELENTKEZÉS ÉS INFORMÁCIÓ: szeptember 7-éig, munkanapokon 7.30-15.00 óráig Mozgai Zsolt intézményvezető-helyettesnél.

- Az érettségi vizsgára való jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók
- Tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázó jelentkezése előrehozott érettségi vizsgára
- Érettségi vizsgadíj fizetésére vonatkozó információk
- A 2020. évi október-novemberi vizsgák időpontjai
- A 2020. október-novemberi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai
- Tájékoztató az érettségi vizsgatárgyak estében alkalmazható „mentesítések” szabályairól

 

ISMERKEDÉSI NAP

A vírushelyzetben a biztonsági intézkedések betartásával szerveztük meg az ismerkedési napot bejövő osztályaink számára. 

Kedden a 9.kny, szerdán a 9.C osztály tanulói ismerkedtek osztályfőnökükkel, egymással, az iskolával, a petőfis hagyományokkal, szokásokkal.

Remek hangulatban telt mindkét nap, melyhez nagymértékben hozzájárult egykori diákunk, Glassl Dominik, aki drámajátékokkal átszőtt ismerkedős foglalkozást tartott.

BEIRATKOZÁS A GIMNÁZIUMBA NYOLCADIK OSZTÁLYOSOKNAK

Kérjük olvassa el a beiratkozás folyamatáról szóló tájékoztatónkat!

Középfokú beiratkozás tájékoztató.pdf

BKI szülői tájékoztató.pdf

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok:

Amennyiben Önök nem a KRÉTA e-Ügyintézés felületén küldik meg gyermekeik beiratkozásához szükséges adatait, kérjük az alábbi linken található nyomtatványokat töltsék ki és azt a tájékoztatóban megadott módok valamelyikén juttassák el iskolánkba június 22. éjfélig.

Beiratkozáshoz adatlap.pdf

Beiratkozáshoz házirend megismerése.pdf

Nyilatkozat nyilvánossághoz.pdf

Nyilatkozat törvényes képviselő.pdf

 

ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNY ÁTADÓ

Érettségizett diákjaink ünnepélyes keretek között vették át érettségi bizonyítványaikat. Rendhagyó átadás volt, fontosnak éreztük, hogy végzőseink egy kicsit átéljék a ballagás hangulatát. Mindhárom osztály külön időpontban, az aulában vett részt az ünnepségen, melyre fejenként 2 vendéget hívhattak. Az elnöki köszöntők után Bognár Csenge 10.B osztályos tanuló szavalt, majd Cserneczky Laura , 11.B-s tanuló mondott búcsúbeszédet az itt maradók nevében, Tompa Dézi 10.B osztályos tanuló dallal pedig búcsúzott. A végzősök nevében a 12.B osztályos Mészáros Adrián énekkel köszönt el. A tanulók érettségi bizonyítványuk átvétele után virággal köszönték meg tanáraik több éves felkészítő munkáját. Osztályaink szép eredménnyel zárták az érettségi vizsgákat: eredményeik között szerepelt például 100 százalékos matematika érettségi, de 90 százalékos magyar érettségi is. Emelt szintű érettségi vizsgáik is jól sikerültek. Többen kitűnő érettségi és év végi bizonyítványt szereztek. Legjobb eredménnyel a 12.B zárt, akik 29 felsőfokú nyelvvizsga tulajdonosaként búcsúztak, 4,36-os érettségi átlaggal öregbítve iskolánk hírnevét.
Várjuk vissza Végzőseinket! Sok sikert kívánunk nektek!

RENDHAGYÓ MÓDON VESZIK ÁT ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNYAIKAT A VÉGZŐSÖK

https://papa-ma.hu/index.php?op=cikk_reszletes&id=21104

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

Száz esztendeje, 1920. június 4-én írták alá azt a dokumentumot, amely generációk életére hatva, tragikusan változtatta meg Magyarország és a Kárpát-medencében élő magyarok helyzetét.
Az 1914‒18 között zajló első világháborúból az Osztrák‒Magyar Monarchia, illetve az annak részét képező Magyar Királyság vesztesen került ki. A győztes nagyhatalmak és az általuk támogatott államok, nemzetiségi mozgalmak ekkor alkalmasnak találták a történelmi körülményeket a vesztesek megbüntetésére, érdekeik gátlástalan érvényesítésére. Az új államhatárok kijelölése során a „békemű” megalkotói a saját maguk által megfogalmazott elveket sem tartották tiszteletben. Gazdasági, infrastrukturális, katonai, stratégiai, etnikai szempontokra éppúgy hivatkoztak, mint a korábbi állami kereteket kialakítók türelmetlen asszimilációs törekvéseire. A békekonferencia irányítói gyakran a legelemibb ismeretekkel sem rendelkeztek a térségre vonatkozóan, a vesztesekkel szemben támasztott követeléseik számos esetben változtak helyi szövetségeseik érdekeinek megfelelően.
A háború utáni, 1918 őszétől kialakuló, sokszor kaotikus hazai belpolitikai helyzet is nehezítette Magyarország érdekérvényesítő képességének gyakorlati kialakítását és következetes képviseletét. A békeszerződés végleges és hivatalos elfogadása előtt lehetőség adódott arra, hogy egy magyar delegáció véleményezhesse a dokumentumot. Az Apponyi Albert vezette magyar küldöttség 1920 januárjában érkezett Párizsba, ahol rövidesen nyilvánvalóvá vált: nem tárgyalni hívták őket a győztesek, hanem az előre elkészített diktátum aláírására. Ennek ellenére sokáig folytatták még a kilátástalan küzdelmet, mire belátták, hogy nincs semmi remény, és március 31-én hazatértek. Apponyi híres párizsi beszédében drámaian fogalmazott, így szólt:
„Mégis, ha Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene ennek a békének az elfogadása vagy aláírásának visszautasítása között, úgy tulajdonképpen azt a kérdést kellene feltennie magának: legyen-e öngyilkos azért, hogy ne haljon meg.”
Nem volt kétséges, hogy a feltételek elutasítása esetén a nagyhatalmak által támogatott utódállamoknak lett volna katonai erejük, politikusaiknak pedig indíttatásuk is, hogy Magyarországot letöröljék a térképről, így maradt az „öngyilkosság”. Végül is Simonyi-Semadam Sándor kormányára, személy szerint  Benárd Ágoston népjóléti és munkaügyi miniszterre és Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követre hárult a magyar történelem talán legszomorúbb feladata.
Magyarország számára csak ekkor, 1920. június 4-én, a trianoni békediktátum aláírásának pillanatában (16 óra 30 perckor, más források szerint egészen pontosan 16 óra 32 perckor) ért véget hivatalosan az első világháború. A Szent István-i állam Horvátország nélkül számított 282 ezer négyzetkilométernyi területe 93 ezer négyzetkilométerre, 18,2 millió fős lakossága 7,6 millióra csökkent, a Kárpát-medencei magyarság 30,2 százaléka került idegen ország fennhatósága alá.
A pontos adatok:
Románia: 103 093 km2, 5,25 millió fő, 31,6 százalékuk magyar;
Csehszlovákia: 61 633 km2, 3,52 millió fő, 30,3 százalékuk magyar;
Szerb‒Horvát‒Szlovén Királyság: 20 551 km2, 1,51 millió fő, 30,3 százalékuk magyar;
Ausztria: 4020 km2, 291 618 fő, 8,9 százalékuk magyar;
Olaszország: 21 km2 (Fiume), 49 806 fő, 13 százalékuk magyar;
Lengyelország: 589 km2 (Szepes és Árva vármegye egyes települései), 23 662 fő, 1 százalékuk magyar.
A századik évfordulón mindazokra emlékezünk, akiknek az életét közvetve vagy közvetlenül érintette a határok megváltoztatása, akik menekülve vagy szülőföldjükön maradva próbáltak szembefordulni a rájuk kényszerített szörnyű igazságtalansággal; és természetesen arra is emlékezünk, hogy a történelem viharaiban példátlanul megcsonkított Magyarország képes volt talpra állni, képes volt fennmaradni, és az ellene forduló gigászi erők akarata ellenére ma is létezik.

SZABÓ PATRIK-TV2 RIPORT

Szabó Patrik iskolánk természettudományi tagozatán a 11. C osztály tanulója. Kiskora óta szenvedélyesen érdeklődik a madarak iránt. A TV2 riportot készített vele, mely a ma reggeli Mokka című műsorban volt látható. Gratulálunk Patrik, büszkék vagyunk Rád!

https://tv2.hu/mokka/332795_kulonleges-hobbi-tobb-mint-ketsz.html

 

2020. május 10. A MADARAK ÉS FÁK NAPJA

BÚCSÚVIDEÓ

Kedves Végzős Diákjaink! 

Középiskolai tanulmányaitok végéhez értetek. A mai nap az iskolától való búcsúzás napja, melyet- valljuk be- sem ti, sem mi nem így képzeltünk. A tervezett iskolai ballagás perceihez közeledve tesszük közzé BÚCSÚVIDEÓNKAT. Fogadjátok olyan szeretettel, mint amilyen szeretettel mi készítettük. 

Bognár Anita 

intézményvezető

VÉGZŐSEINK

Nyolcvankilenc végzősünktől búcsúzunk az idén. Sajnos a jelenlegi járványhelyzetben az egyik legszebb diákhagyomány, a Ballagás kimarad az életünkből. Drága Végzőseink! Egy csapásra véget értek a diákéveitek, az utolsó napról utólag derült ki, hogy az a nap, március 13-a volt az utolsó együtt töltött nap. Így még szomorúbb a Tőletek való búcsúzás. Gyönyörű tablóitokkal és osztályképeitekkel kívánunk sok sikert az előttetek álló megmérettetésekhez..

 

PÉNZ7- RADÓ PÉTER ELŐADÁSA

 A PÉNZ7 rendezvényeinek keretében március 6-án, pénteken egykori tanítványunk, Radó Péter A pénz világa: az alapoktól a tőzsdéig címmel tartott Powerpoint előadást. A fiatal kora ellenére számos területen rendkívül tájékozott szakember a következő témákat érintette: Hogyan működik a pénzrendszer?, Megtakarítás vs hitel, A megtakarítások és a hitelek formái, Infláció, A tőzsde működése alapszinten, Mi várható a következő években?
A végzős diákjaink számára különösen értékes és érdekes előadáson az érettségin is felhasználható, hasznos információk hangzottak el. Péter segítségét ezúton is köszönjük.

PÉNZ7- BOLLA KATA ÉS KŐSZEGHY GÁBOR ELŐADÁSA

Március 5-én a K &H Bank képviseletében Bolla Kata és Kőszeghy Gábor járt iskolánkban.Információkat kaptunk  arról, hogy mit is jelent a bankok digitalizációja, milyen a pénzintézetek jövő képe, hol tart az éllovas Kína napjainkban. Az új technikák, új visszaélési lehetőségeket is teremtenek, ezért nagyon fontos napjainkban a tájékozottság.

PÉNZ7-LÓKY GYÖRGY ELŐADÁSA

Március 4-én Lóky György, a Magyar Éremgyűjtő Egyesület Pápai Csoportjának vezetője tartott előadást iskolánkban. Áttekintést kaptunk a magyarországi fizető eszközökről Szent István korától napjainkig. Érdekes tényeket tudhattunk meg a régi pénzérmék előfordulásáról, az egyes korszakokban bekövetkező elértéktelenedés okairól. Láthattunk felvételeket különböző korokból származó érmékről, illetve papírpénzekről. Az aulában elhelyezett tárlóban Mozgai Zsolt igazgatóhelyettes úr és Koller László tanár úr gyűjteményéből láthatunk ízelítőt.

PÉNZ7-KIÁLLÍTÁS

A pénz7 keretében iskolánk aulájában pénzkiállítás tekinthető meg. A vitrinekben lévő pénzek fele érme, fele bankjegy. A bankjegyek között látható például korona, pengő, és forint, közismert, és kevésbé ismert címletei, illetve távoli országok érdekes papírpénzei. A kiállítás másik felében régi idők pénzérméi közül például ógörög drahma, kelta gyűrűpénz, karibi kalózpénz, középkori dénárok(pl Mátyás király korabeli).Ezek mellett az elmúlt idők magyar pénzérméi, az euró és távoli országok érméi láthatók. Mindehhez fogalommagyarázó szövegek olvashatók.A kiállítást Mozgai Zsolt intézményvezető-helyettes hozta létre.

 

PÉNZ7-Márkus Attila előadása

Iskolánkban a Pénz7 keretében megvalósuló programok keretében elsőként a végzősök hallgathatták meg Márkus Attila, a Diákhitel Központ Zrt. regionális képviselőjének a tájékoztatását. Az előadó nagyon értékes információkat osztott meg a továbbtanulás során felmerülő költségek fajtáiról, azok konkrét adatok alapján történő becsléséről, az igénybe vehető diákhitel konstrukciókról.

PARLAMENTI KÜLÖNÓRA

Az Országházban jártunk
Rendkívül tartalmas, izgalmas és informatív programon vett részt iskolánknak az a 35 tanulója, akik hétfőn több mint 5 órát töltöttek az Országházban a Parlamenti különóra című programon. A Parlamenti különóra során a diákok először az Országgyűlés munkájáról, az országgyűlési képviselők tevékenységéről hallgattak előadást, majd az országházi séta keretében bejárták az épületet, megtekintették a koronázási ékszereket és megismerték a Könyvtár könyvritkaságait. Az ebédet követően a szimulációs játék alatt a képviselők szerepébe bújva játszottak el egy jelenetet a törvényhozásról a diákok közül választott házelnök, miniszter és sok más szereplő közreműködésével. A program egyik legérdekesebb része következett ezután, amikor az „igazi” Országgyűlés munkájába pillantottak be a karzatról, ugyanis lehetőség volt a plenáris ülés megtekintésére. A nap folyamán szerzett ismereteiket, tudásukat egy izgalmas kvízjáték keretében mérték össze. A napot az Országgyűlési Őrség díszbemutatója zárta, mely biztosította, hogy a diákok ne csak tudással és élményekkel, hanem vidámsággal gazdagodva térjenek haza a Parlamenti különóráról.

KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA

Az Országgyűlés 2000-ben döntött arról, hogy február 25-ét a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjává nyilvánítja. Az aulában elhelyezett installációval erről emlékeztünk meg.

 

RÓZSA KLAUDIA ELŐADÁSA

Iskolánkba látogatott egykori tanulónk, Rózsa Klaudia, a Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar Egészségügyi Gondozás és Prevenció szakának védőnő szakirányon harmadéves hallgatója. Előadásában a Pécsi Tudományegyetemről és az egyetemi karokról tartott ismertetőt.
Az Egészségtudományi kar részletes bemutatása során a diákok hallhattak az itt található szakokról, alap- és mesterképzésekről ill. orvosi és PhD képzésekről. Szó volt az egyetem nyújtotta ösztöndíjakról, juttatásokról.A tanulók tájékoztatót kaphattak az Erasmus programról, a nyelvvizsga- szaknyelvizsga lehetőségeiről- az egyetem által nyújtott ingyenes felkészítőről, illetve a szükséges követelményekről.

ANYANYELV NEMZETKÖZI NAPJA

1999-ben az UNESCO közgyűlése február 21-ét az anyanyelv nemzetközi napjává nyilvánította. A nemzetközi szervezet ezzel is fel kívánta hívni a figyelmet a Föld nyelvi sokszínűségére és gazdagságára.
„1. Tűrjétek el egy-MÁSt. A gazdag magyar nyelv ilyen szépen fejezi ki az egyik ember más-voltát a másikhoz mérten.
2. Tartsatok ki egy-MÁS mellett.
3. Nézzétek el egy-MÁS-nak azt, amit szeretnétek megváltoztatni.
4. Hallgassátok meg egy-MÁS-t.
5. Fogadjátok el egy-MÁS-t. Fogadjátok el MÁS-nak, fogadjátok el MÁS-ként.
Fogadjátok el MÉGIS! Ez az indokolás nélküli, isteni, önzetlen szeretet.”
(Gyökössy Endre)

BOGNÁR ANITA INTÉZMÉNYVEZETŐI KINEVEZÉSE

Egyházi Andrea, a Pápai Tankerületi Központ igazgató asszonya a gimnázium dolgozóinak jelenlétében mai napon adta át Bognár Anita intézményvezetőnek Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár magasabb vezetői feladatok ellátására szóló megbízását. Az intézményvezetői kinevezés öt évre szól.

Köszönjük Tankerületi Igazgató asszony elismerő szavait és bíztatását, segítségét és együttműködését. Bognár Anita intézményvezető asszonynak jó munkát és sok sikert kívánunk!

EFOP-3.2.5.-17

Gimnáziumunk a Pápai Tankerületi Központ 3 másik intézményével együtt vesz részt az EFOP-3.2.5.-17 projektben, melynek fő célja a pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményekben, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítésére és az ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére.
E projekt keretében 2020. január 22-én ismét intézményünkbe látogatott az Utazó Planetárium.
A hagyományos planetáriumok műsorának szellemében összeállított előadásokon a diákok megtekinthették a csillagképeket, a bolygókat, tanulmányozhatták az égitestek mozgását. A digitális technikának köszönhetően teljes kupolás, térhatású filmekkel, filmrészletekkel gazdagított előadásokon ismerhették meg a csillagos égbolt jelenségeit.
Köszönjük a lehetőséget!

MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Január 22. napja 1989 óta a magyar kultúráé. Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be - "a magyar nép zivataros századaiból" vett példákra épített költeményét, a Himnuszt. Iskolánk rádiós műsorral emlékezett meg az ünnepről.
Az aulát Drabant András tanár úr Kölcseyről készült grafikája díszíti. A humán és a történelem munkaközösség a jeles nap alkalmából kvízversenyt szervezett, melyben 20 magyar irodalomhoz és 20 történelemhez kapcsolódó kérdés kapott helyet.

SZALAGAVATÓ 2020

2020. január 17-én feltűztük a szalagot végzőseinknek. A három végzős osztály vidám, zenés összeállítását csodás táncok követték. Mádlné Csuti Anikó, a 12.C osztály osztályfőnöke mondott ünnepi beszédet, a szalagtűzést követően Bognár Anita intézményvezető-helyettes köszöntötte a maturálókat. 

„A szalag jelképezi a felnőtté válásotok kezdetét és mutatja azt is, hogy hamarosan búcsút mondtok egymásnak, tanáraitoknak, az iskolának és más-más helyen folytatjátok tovább életeteket. Viselésével városszerte tudják Rólatok, hogy végzős petőfisek vagytok”

Szeretettel gratulálunk és minden jót, sok sikert kívánunk!

KÖZLEKEDÉSI BALESETEK MEGELŐZÉSE

BALESET vagyis

B: Biztonsági öv A: Alkohol L: Linkség E: Előzés S: Sebesség E: Elalvás, T: Telefon

A BALESET szó betűi a legjellemzőbb baleseti okokat jelölik.

KÖZLEKEDÉSI BALESETEK MEGELŐZÉSE címmel Pintér József címzetes rendőr főtörzszászlós, a Veszprémi Rendőrkapitányság balesethelyszínelője tartott ma előadást iskolánkban a gimnázium 11-12. évfolyamos tanulóinak, dolgozóinak, az érdeklődő alsóbb éveseknek és szülőknek. A hallgatóság tagjai tájékoztatást kaptak a közúti közlekedés szabályairól, veszélyeiről. Pintér József az általa készített kisfilm segítségével mutatta be, hogy milyen következményekkel járhat egy meggondolatlan mozdulat vagy épp a mobiltelefon használata gépkocsivezetés közben, milyen fontos a biztonsági öv használata.

Az előadás célja a gondolkodásra késztetés és annak tudatosítása, hogy a közlekedés mennyire veszélyes dolog. A téma kiemelkedő fontossággal bír a fiatalok körében.

A rendkívül szuggesztív, hiteles előadó

A megrázó közlekedési balesetek helyszínén készült kép- és videofelvételek felhasználásával készült film, valamint a helyszínelő hiteles előadásmódja gondolkodásra készteti a fiatalokat. Pintér József kiváló előadó, aki olykor humorral oldotta a téma komolyságában rejlő feszültséget, olykor érzékletes példákkal támasztotta alá mondanivalóját.

Köszönjük az előadást, köszönjük a szervezést fenntartónknak, a Pápai Tankerületi Központnak!

EDUCATIO KIÁLLÍTÁS

EDUCATIO kiállításon jártunk. Az EFOP 3.2.5-17-es pályázat keretében pénteken iskolánk 80 diákja vett részt az oktatási szakkiállításon, ahol választ kaphattak a felsőoktatással kapcsolatos kérdéseikre. Információt szerezhettek a képzésekről, az egyes intézmények diákéletéről, a kollégiumi elhelyezésekről, a tanulmányokat követő elhelyezkedési lehetőségekről.
Köszönjük fenntartónknak, a Pápai Tankerületi Központnak a kiállításon való részvétel lehetőségét!

2019 KARÁCSONYI MŰSOR

Köszönjük a karácsonyi műsort a 11.B osztálynak és osztályfőnöküknek, Horváth Eszter tanárnőnek!

KARÁCSONYI TEREMDÍSZÍTÉS

Ma zárult a teremdíszítési verseny iskolánkban. Diákjaink mesés hangulatot varázsoltak a termekbe. 🎄🎅🏻❄️

Eredményhirdetés kedden a nagyszünetben lesz!🎁

MIKULÁS

Idén is ellátogatott iskolánkba a Mikulás! :)

JUBILEUMI HÉT 5.nap

Jubileumi hetünk utolsó napja is mozgalmasra sikerült! Délelőtt rendkívül tartalmas és előadásokban gazdag pályaorientációs napot tartottunk. Közel 20 előadó érkezett a legkülönfélébb szakterületekről, és élvezetes, gyakran interaktív előadásaik során ismertették meg a diákokkal szakmájukat, hivatásukat. A zárórendezvényen Unger Tamás alpolgármester úr mondott zárszót és adta át a díjakat a pályázatok, versenyek helyezettjeinek. Ezt követően Kiss Dóra és Demeter Zsuzsi zenés műsorát hallhattuk, akik igyekeztek bevonni a közönséget is. Délután a Filmklub záróvetítése során a Guerilla c. filmet néztük meg.

JUBILEUMI HÉT 4.nap

PETŐFIS JUBILEUMI GÁLA
Hatalmas siker volt ma esti gálaműsorunk a Jókai Mór Művelődési Központban.
Ünnepi köszöntőt mondott kettős jubileumunk alkalmából Bognár Anita, intézményvezetői feladatokkal megbízott intézményvezető-helyettes, Dr. Áldozó Tamás, Pápa város polgármestere és Dr. Kontrát Károly parlementi államtitkár úr.
Teltház volt, a nézők vastapssal díjazták a színvonalas produkciókat: jelenlegi és volt petőfisek léptek fel a színházban. Láthattunk néptáncot, szóló éneket, hallhattunk zongora és fuvolajátékot, illetve vers- és prózamondók is felléptek. A konferálók a „Petőfi diákstúdiójából” szólaltak meg, hol „nézői kéréseket” teljesítettek, hol a volt Petőfisek üzeneteit tolmácsolták. A műsort kivetített képek, feliratok színesítették, illetve kisfilmet is láthattunk, egykori petőfisek visszaemlékezéseit is hallhattuk a bejátszások között.
Az ünnepséget egy nagyon hatásos színpadkép zárta: volt és jelenlegi petőfisek színes lampionokkal imitálták az ünnep tiszteletére felszálló fénygömböket. Profi műsorvezetés, profi produkciók.
Gratulálunk és millió köszönet a szervezőknek és a fellépőknek az igazán igényes és színvonalas műsorhoz!
Két kép a fináléról, további fényképek hamarosan!

További fotók a nov.28-i Jubileumi Gáláról. A csodás képeket Bolla Bernadett készítette, köszönjük!!

JUBILEUMI HÉT 3.nap

PetőFlTT néven sport, -egészség és motivációs napot tartottunk ma. Az első 2 órában diákjaink Farkas Tamás és Gerencsér Róbert előadásait hallhatták, akik a sport fontosságáról, a sportolásról meséltek. Ezt követően táplálkozással, egészséges életmóddal kapcsolatos előadások voltak : Csehi sajtműhely, Csékei méhészet képviselői meséltek szakmájuk rejtelmeiről és szépségeiről,  illetve termékbemutatót tartottak, valamint Herbalife előadást, termékismertetőt tartott Mádl Anikó. A nap további részében a sportcsarnokban 20 állomásból álló feladatpályán próbálhatták ki magukat a diákok. Voltak ügyességi, szellemi, koordinációs és kondicionális képességeket fejlesztő gyakorlatok. Minden állomásnak egy-egy pedagógusok volt a gazdája, akik szintén nagyon jól érezték magukat. Állomásonként a legjobb eredményt elérő fiút és lányt külön-külön jutalmazták, emellett azok a diákok, akik minden állomást teljesítettek, testnevelésből egy-egy ötös kapnak. Iskolai védőnőnk jóvoltából ezen a napon volt vérnyomásmérés, vércukorszint-mérés, testtömeg-index számolás is. Mert ép testben ép lélek😊

Köszönjük testnevelőinknek és a szervezőknek, előadóknak, közreműködőknek ezt a remek napot!

JUBILEUMI HÉT 2.nap

HBSFest Season 1 Óriási sikerrel zajlott ma iskolánkban a Jubileum alkalmából hagyományteremtő szándékkal, a két tanítási nyelvű középiskoláknak szervezett országos angol nyelvi Ki mit tud? A megnyitón olyan prominens személyek is megjelentek, mint II. Erzsébet angol királynő, Donald Trump, David és Victoria Beckham, Ariana Grande, Freddie Mercury, Pink, Harry Potter, Mary Poppins és még sokan mások :) Az ország legkülönbözőbb pontjairól közel száz versenyző érkezett , hogy 4 kategóriában mérhesse össze tudását. Igényes, országos versenyhez méltó színvonalú produkciókat láthattunk, a rendezvénynek hatalmas sikere volt. A versenyt Pápa Város Önkormányzata, a Pápai Tankerületi Központ, utazási irodák, nyelvvizsga-központok, könyvkiadók, a Petőfi Rádió, a Boeing team és még sokan mások támogatták. Jövőre folytatjuk. Büszkék vagyunk a szervezőkre, a közreműködőkre, köszönjük!❤️Petőfi❤️Köszönet a profi fotókért Bolla Bernadettnek!

JUBILEUMI HÉT 1.nap

„Az  ünnep balzsamossá teszi a hétköznapokat, és te gazdagabb vagy attól, hogy létezik ünnep”(Exupery). E szavakkal köszöntötte Bognár Anita intézményvezetői feladatokkal megbízott intézményvezető-helyettes a megjelenteket a Jubileumi Hét megnyitóján.

Ünnep van nálunk. A mai napon elkezdődött iskolánkban a Jubileumi Hét, melyen kettős évfordulót ünneplünk: 25 éve kezdődött meg az oktatás Várkert úti új épületünkben, illetve  10 éves iskolánk a magyar-angol két tanítási nyelvű tagozata. Az ünnepélyes megnyitón Egyházi Andrea, a Pápai Tankerületi Központ igazgatója, Varga Géza nyugalmazott igazgató, valamint Bognár Anita intézményvezetői feladatokkal megbízott intézményvezető-helyettes   mondott ünnepi köszöntőt. Sokszínű és igényes műsort láthattak meghívott vendégeink, a társintézmények vezetői, valamint iskolánk nyugdíjas munkatársai.

Drabant András művésztanár nyitotta meg a jubileum alkalmából rendezett kiállítást,  melyen egykori és jelenlegi diákjaink fotói és képzőművészeti alkotásai tekinthetők meg.

12 órakor iskolatörténeti vetélkedőn mérhették össze tudásukat jelenlegi diákjaink arról, hogy mennyire ismerik a gimnázium múltját és jelenét. 

14.30-tól az általános iskolák nyolcadik osztályosainak szervezett természettudományi csapatverseny zajlott. Nagy örömünkre szolgál, hogy 13 csapat érkezett versenyünkre, melyen először egy írásbeli feladatsort oldottak meg a csapatok, majd a legjobbak gyakorlati feladatok, kísérletek során bizonyíthatták tudásukat.

Szintén 14.30-tól zajlott a megyei Petőfis Jubileumi szavalóverseny , melyen színvonalas produkciókat hallhattunk,nagyon szépen és  jól felkészültek a versenyző diákok, akiknek egy kötelező és egy szabadon választott verset kellett elmondaniuk.

Köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttek versenyeinkre, holnap folytatódik programsorozatunk a HBSFest-tel, vagyis az országos angol nyelvi KI mit tud?-dal, melyet a két tanítási nyelvű középiskolák diákjainak szerveztünk.

FELVÉTELI TÖBBLETPONTOK: EZEK A SZABÁLYOK VONATKOZNAK A NYELVVIZSGÁRA ÉS AZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIRE

LINK MEGNYITÁSA

FILMKLUB

Ebben a tanévben is nagy sikerrel zajlanak iskolánkban az EFOP 3.2.6.pályázat keretében megvalósuló Filmklub rendezvényei iskolánk mozgókép-és médiaismeret tanára, Cserneczky Attila szervezésében. A filmeket beszélgetések követik, meghívott előadókkal.

Az idény negyedik filmje - Az ötödik pecsét –. Az idei Filmklub legsötétebb fénypontja, a remekmű, melynek utolsó képkockái után a film tömény zsenialitásának köszönhetően a szavak és az érzések valóságosan a közönségbe fagytak. Ezt a jeges döbbenetet Grőber Attila tanár úrnak sikerült felolvasztani a lendületes és sziporkázó előadásával, melybe azt is beleszőtte, többek között, hogy mennyire időtlen, bármikor s bárhol is helytálló alkotás a film. Továbbá rávilágított arra a tényre, hogy mindenképp érdemes többször is megtekinteni, mi több, mondatonként elemezni, hiszen minden verbális mozzanata hatalmas filozófiai jelentőséggel bír.

Cser Lúcia
 

HELYESÍRÁSI VERSENY

November 13-án iskolai helyesírási versenyt rendeztünk.A 19 versenyzőnek egy 70 pontos digitális helyesírási feladatlapot kellett megoldani.Emellett tollbamondást is írtak.A verseny összpontszáma 100 volt. Eredményhirdetés hétfőn várható.

A MAGYAR NYELV NAPJA

November 13: a magyar nyelv napja alkalmából készített rádiós műsort hallgathattuk ma meg a második órában.
"A magyar nyelv olyan, mint egy hangszer: aki játszani akar rajta, annak minden áldott nap gyakorolnia kell."(Lénárd Sándor)

 

 

NYÍLT NAP

Nagy sikerrel zajlott nyílt napunk november 12-én. Közel 200 nyolcadikos látogatott iskolánkba, hogy bepillantást nyerjen az itt folyó oktató-nevelő munkába, ismerkedjen képzéseinkkel, a diákélettel. Az aulában az érkezőket a diákönkormányzat tagjai fogadták, akik az első tanítási órában meséltek a diákéletről és az egyéb programokból. Ezt követően az érdeklődők megtekintették az iskola kisfilmjét, illetve egy kahoot! online kvízt töltöttek ki, amely nagy népszerűségnek örvendett. A 2., 3. és 4. tanítási órák voltak látogathatók, mindegyik időpontban 10 különböző tanóra közül választhattak a vendégek. Jó hangulatban telt a mai nap is, tartalmas információkkal gazdagodtak vendégeink. Bízunk benne, hogy megerősítettük bennük, jó választás a Petőfi! Szeretettel várjuk őket iskolánkban!

 

ANGLIA

 Az őszi szünetben "Petőfi népe" Angliába utazott egy teljes hétre.

A kirándulás első napján ragyogó napsütésben a misztikus Stonehenge köveit vették szemügyre, Salisbury utcáin sétálhattak, majd az estét már a vendéglátó angol családoknál töltötték. A hét további napjain a diákok iskolába jártak, ahol a helyi tanárok, különböző érdekes témákkal és feladatokkal segítették angol tudásuk fejlesztését. Délutánonként kirándulásokat tettek a környéken, így jutottak el az Atlanti-óceánhoz: Ilfracombe, Woolacombe, Lynton, Lynmouth és Clovelly városkákba. Az utolsó iskolai nap projektkészítéssel zárult, amikoris a diákoknak Barnstaple lakosaitól kellett adatot gyűjteniük munkájuk elkészítéséhez. Az Angliában eltöltött 10 nap rengeteg tapasztalással és élménnyel járt a gyerekeknek: kipróbálták a tipikus ételeket, betekintést nyertek a helyi családok életébe, szokásaiba, ünnepeibe, angolul beszéltek és tanultak, utazási fortélyokat sajátítottak el, önállósodtak és magabiztosabbá váltak. Annak ellenére, hogy az időjárás nem mindig volt kegyes a csapathoz, mindenki pozitívnak értékelte a tanulmányutat. Megyünk máskor is!

DEBATE VITAVERSENY:

RENDHAGYÓ ÉS INTERAKTÍV TÖRTÉNELEMÓRA

Vendégünk volt Vajda Péter, aki korábban Brüsszelben az Európai Bizottságnál dolgozott környezetvédelmi szakjogászként, most pedig Bécsben a kelet - európai országok energiagazdálkodását és törvényi szabályozását segítő nemzetközi szervezetnél dolgozik. Rendhagyó és interaktív történelemórát tartott a 9.B-ben államformákról és államelméletekről. A 12.B-ben pedig az EU intézményeiről és ezek működéséről volt szó, majd csoportmunkában modellezték is döntéshozatal és végrehajtás folyamatát. A 10. C-ben az olvasás, műveltség nyelvtudás fontosságáról beszélgetett a diákokkal.

 ANGLIA 2019

Megérkeztünk Angliába, és nem esik. 😁 Az őszi szünetben bejárjuk Devont, Anglia legfestőibb részét. Ma este megismerkedünk a fogadó családokkal, holnaptól pedig délelőtt nyelviskolában leszünk, délután pedig kirándulunk. Nagyon jó kis csapat gyűlt össze. Minden flottul megy. Innentől minden évben legalább egyszer lesz angliai út! Gyertek minél többen! - ‎Csikós Borbála

 SZECSKAAVATÓ 2019

MINYONOK ÉS GRU

Nagyszünetben megérkeztek hozzánk a Minyonok és Gru is :).

EFOP 3.2.5-17

Az EFOP 3.2.5-17-es projekt keretében 9. C és 10.A osztályos diákjaink ma a Devecseri Téglagyárban jártak gyárlátogatáson. Köszönjük a lehetőséget!

 AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ESEMÉNYEI

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc eseményeire emlékeztünk ma. Ünnepi műsorunkat a 10.C osztály készítette. Színes, igényes műsorukban versek, dalok segítségével elevenítették fel a 63 évvel ezelőtti eseményeket. Gratulálunk Tóthné Sperai Renáta osztályfőnöknek és a 10.C osztálynak!
 

A NEMZETI SZÍNHÁZBAN JÁRTUNK!

Diákjaink szombaton Budapesten a Nemzeti Színházban a Tartuffe c. színdarabot tekintették meg. Az előadás előtt sétát tettek a fővárosban. Köszönjük Kernyáné Návai Anita tanárnőnek a szervezést!

PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS 2019

Köszönjük, hogy ilyen sokan ellátogattatok standunkhoz és érdeklődtetek a Pápai Petőfi Sándor Gimnázium 2020/2021-es tanévben induló képzései iránt.Várunk Benneteket és szüleiteket a nyílt napunkon (november 12. 8 óra), illetve a pályaválasztási szülői tájékoztatón (november 11. 17 óra)

AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA

Az állatok világnapját 1931 óta ünnepelik minden esztendőben Szent Ferenc emléknapján, október 4-én. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja.

A rendalapító Assisi Szent Ferenc a legenda szerint nemcsak értette az állatok nyelvét, hanem beszélgetett is velük, s már a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket, legyen az élő vagy élettelen.

OKTÓBER 6, AZ ARADI VÉRTANÚK NAPJA

A 10.A osztály rádiós műsorral emlékezett meg az eseményekről.

KILENCEDIKESEK BEMUTATKOZÓ MŰSORA

Kíváncsian vártuk a kilencedikesek bemutatkozó műsorát, hiszen mielőbb szerettük volna megtudni, hogy a tanulmányi munkán kívül melyek azok a területek, amelyekben a diákjaink eredményesek, illetve szabadidejükben mivel foglalkoznak. Változatos programmal szórakoztatták a jelenlévőket kilencedikes tanulónk. Előadtak: verseket, prózarészleteket, hangszeres bemutatkozókat, énekeltek és táncoltak is.

ZENE VILÁGNAPJA

Élőzenés műsorral ünnepeltük október 1-jét, a Zene Világnapját.Tehetséges tanítványaink különböző zenei stílusú műveket adtak elő. Hallhattunk népdalt, könnyűzenét, valamint csodás dallamok csendültek fel zongorán és fuvolán.

“FUSS SZÍVVEL EGY MOSOLYÉRT" JÓTÉKONYSÁGI FUTÁS

Első alkalommal került megrendezésre Döbröntén a “Fuss Szívvel egy Mosolyért” elnevezésű jótékonysági futás, amellyel a pápai Gróf Esterházy Kórház gyermekosztályát támogattuk. A Pápai Petőfi Sándor Gimnáziumból Mádlné Csuti Anikó, Koller László, Kenneth Quiter és Csikós Borbála álltunk rajthoz lelkes diákjaikkal Iványi Kristóffal, Gulyás Napsugárral, Schenek Dániellel és Böröczky Barnabással és Vitályos Zsókával. Egy jó cél érdekében közösen futni különleges élmény. Bár nem versenyezni mentünk, Dani abszolút első lett, Csikós Bori pedig kategória második helyezést ért el. Jövőre is számíthatnak a Petőfis csapatra! Köszönjük a lehetőséget. Legközelebb az országfutáson indulunk a Petőfi színeiben.

AMERIKAI KUCKÓ

Szeptember 27-én a Petőfibe látogatott a veszprémi Amerikai Kuckó. Az American Corner 2005-ben nyitotta meg kapuit Veszprémben, Megyei Könyvtárban. A Kuckó szorosan együttműködik a régió különböző intézményeivel, iskoláival és egyetemeivel és számos állandó programnak ad otthon, úgy mint angol társalgási klub heti rendszerességgel, gyerekklubok, kézműves és technológiai oktató programok, valamint társasjáték-délutánok, interaktív programok diákoknak, az iskolákban és a Kuckóban.

Falussy Boglárka, az Amerika Kuckó vezetője 3 órában, három különböző osztálynak tartott angol nyelvű interaktív tanórát. A diákok csapatokban mérték össze tudásukat egy Kahoot kvíz segítségével. A téma természetesen Amerika volt. Történelmi, civilizációs, földrajzi, de még filmtörténeti kérdések is akadtak a kvízben. Nagyon jó hangulatban teltek az órák!

A veszprémi Amerikai Kuckó egyben egy EducationUSA tanulmányi tanácsadó központ is, amely pontos, átfogó és aktuális információkat nyújt az amerikai felsőoktatásban való továbbtanulási lehetőségekről. A Kuckó aktívan támogatja az amerikai továbbtanulást, és tájékoztatást, valamint szakanyagot biztosít azoknak a diákoknak, akik az Egyesült Államokban szeretnék folytatni a tanulmányaikat. Ennek kapcsán újból ellátogatnak majd iskolánkba a Jubileumi Hét keretében, hogy előadást tartsanak az amerikai továbbtanulásról.

Több diákunk már jelentkezett is az úgynevezett FLEX programba. Bízunk benne, hogy pályázatukat pozitívan bírálják el, és mehetnek Amerikába tanulni!

ŐSZ

Őszi hangulatban az iskola.

VÉRADÁS

A Magyar Vöröskereszt által szervezett véradáson sok tanulónk vett részt ma. Köszönjük, büszkék vagyunk rátok!

TEGYÜK EGYÜTT! (UDVARRENDEZÉS) 3. NAP

Több mint 150-en vettek részt a 3 napos udvarrendezésben.

Ma is nagy lelkesedéssel tevékenykedtek diákjaink és munkatársaink. Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult az iskola udvarának megszépüléséhez!

TEGYÜK EGYÜTT! (UDVARRENDEZÉS) 2. NAP

TEGYÜK EGYÜTT! (UDVARRENDEZÉS) 1. NAP

Szorgosan jártak a seprűk, gereblyék, lapátok, voltak, akik a sövényt alakították, mások az avart gyűjtötték. Somogyiné Kalmár Krisztina és Pintér Anita tanárnők vezetésével udvarrendezési projektbe fogtunk. E héten három délután, tanítás után a diákok és a pedagógusok közül a lelkes vállalkozók közös erővel szépítik az iskolaudvart.

 

OKOSPAD

Tanítás előtti pillanatképek :) Diákok az Okospadnál.

TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY 2019/2020

"Semmit se szeressek félig csinálni, vagyis a tökély előtt megelégedni." Bolyai János szavaival köszöntötte Bognár Anita intézményvezető-helyettes 2019/2020 tanév évnyitó ünnepségén a Pápai Petőfi Sándor Gimnázium tanulóit. Az eseményen részt vett Dr. Áldozó Tamás Pápa város polgármestere és Egyházi Andrea a Pápai Tankerületi Központ igazgatója.

 

ISMERKEDÉSI NAP

Hagyományainknak megfelelően az idén is ismerkedési napot szerveztünk az új osztályaink számára. Kilencedikeseink jó hangulatban ismerkedtek az iskolával, hagyományokkal, szokásokkal, egymással.

 

TÁJÉKOZTATÁS A MAGÁNTANULÓKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL

https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend?fbclid=IwAR0ZG7zqPva0CZgrm2D1L8J1ac3mjydeTHYH1d9ZYSsICdqiA4b1nQPc1U4

EFOP-3.2.4-16-2016-00001

Az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosítószámú "Digitális kompetencia fejlesztése" című projekt keretében egy Samsung QB75H-TR interaktív panel került beszerelésre iskolánk médiatermében. Szeptembertől ezzel tovább bővülnek lehetőségeink a mindennapi oktató- nevelőmunka színesebbé, hatékonyabbá tételében. Köszönjük fenntartónknak, a Pápai Tankerületi Központnak!

 

Tájékoztató-Iskolai szociális segítés 2020

 

A Pápai Petőfi Sándor Gimnázium járványügyi intézkedési terve (2020. 10. 01.)

Intézkedési_terv_a_köznevelési_intézmények_részére_2020_2021_tanév_3._kiadás.pdf

 

HETI PROGRAM: 2020. október 19-től október 25-ig

Hétfő:

35. tanítási nap

Kiállítás az aulában (folyamatosan) az 1956-os eseményekről

Kedd:

8.00 órától Matematika középszint érettségi (érettségi teremben)

14.45 órától Balassi Bálint Gimnázium órái

Szerda:

13.30 órakor Vezetőségi értekezlet, munkaközösség- vezetők és intézményvezetés (érettségi terem)

Csütörtök:

8.00 órától Angol nyelv középszint érettségi (emelet 11., 12., 13. termek)

6. órában Ünnepi megemlékezés az 1956-os népfelkelésről (tantermekben projektoron kivetítve) Felelős: 9.B osztály, Gulyásné Klózer Tünde

14.45 órától Balassi Bálint Gimnázium órái

Péntek:

Nemzeti ünnep

Szombat:

 

Vasárnap:

 

 

 

HAVI MENZA ÉTLAP:

Menza étlap 2020. november
 

 

 

 

 AKTUÁLIS ÁLLÁSPÁLYÁZATOK:

 

·                   -        

 

 

2017. PPSG